cialis viagra kamagra levitra

Stromectol (ivermectin)

Om Stromectol of het equivalent daarvan in Nederland te kopen, raden wij u aan contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde apotheek. Bel de apotheek op het nummer op de kaart om de beschikbaarheid van Stromectol te controleren. Vraag de apotheker ook naar de prijs van het geneesmiddel en de noodzaak van een recept, want veel geneesmiddelen worden uitsluitend op recept verkocht.

ivermectine wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde worminfecties. Het wordt gebruikt voor de behandeling van onchocerciasis (rivierblindheid) en een bepaalde vorm van diarree (strongyloidiasis). Het kan ook worden gebruikt voor bepaalde andere soorten worminfecties.

ivermectine lijkt te werken door de nakomelingen van de volwassen worm te verlammen en vervolgens te doden. Het kan ook de voortplantingssnelheid van de volwassen wormen vertragen. Dit leidt tot minder wormen in de huid, het bloed en de ogen.

ivermectine is alleen verkrijgbaar bij uw arts.

Zodra het geneesmiddel voor een bepaald gebruik op de markt is goedgekeurd, kan de ervaring uitwijzen dat het ook nuttig is voor andere medische problemen. Hoewel deze toepassingen niet zijn opgenomen in de etikettering van het product, wordt ivermectine gebruikt bij sommige patiënten met de volgende gezondheidstoestand:
Bancroft filariasis
Schurft

Voordat u Stromectol gebruikt

Na de beslissing om de medicatie te gebruiken, moeten de risico’s van het gebruik van de medicatie met vriendelijkheid worden beoordeeld, het zal wel. Het is een beslissing die u en uw arts zullen nemen. Voor dit geneesmiddel moet het volgende worden overwogen:

Allergieën

Vertel het uw arts als u ooit een ongewone of allergische reactie op dit geneesmiddel of op andere geneesmiddelen heeft gehad. Vertel uw arts ook of u nog andere allergieën hebt, zoals voor voedingsmiddelen, kleurstoffen, conserveermiddelen of dieren. Lees voor producten zonder recept zorgvuldig het etiket of de verpakking.

Bij kinderen

Onderzoek naar dit geneesmiddel is alleen gedaan bij volwassenen en kinderen met een gewicht vanaf 15 kilogram (kg) en er is geen specifieke informatie die het gebruik van ivermectine bij kinderen met een gewicht van minder dan 15 kg vergelijkt met het gebruik bij andere leeftijdsgroepen.

Geriatrische

Veel geneesmiddelen zijn niet onderzocht bij ouderen. Het is dus niet bekend of ze op precies dezelfde manier werken als bij jongere volwassenen en of ze bij oudere mensen andere bijwerkingen of problemen veroorzaken. Er is geen specifieke informatie die het gebruik van ivermectine bij ouderen vergelijkt met dat bij andere leeftijdsgroepen.

Borstvoeding
Er is onvoldoende onderzoek door vrouwen om de pediatrische risico’s van het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoeding te bepalen. Weeg de mogelijke voordelen af tegen de mogelijke risico’s voordat u dit geneesmiddel gebruikt tijdens de borstvoeding.

Interacties met geneesmiddelen
Hoewel sommige geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, mogen in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen wel samen worden gebruikt, ook al bestaat er een kans op wisselwerking. In deze gevallen kan het nodig zijn dat uw arts de dosis verandert, of dat er andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Wanneer u dit geneesmiddel gebruikt, is het vooral belangrijk dat uw arts weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun potentieel belang en zijn niet noodzakelijkerwijs allesomvattend.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan voor u de beste behandeling zijn. Beide geneesmiddelen stellen samen, kan uw arts de doses wijzigen of hoe vaak u een of beide geneesmiddelen gebruikt.

Interacties met voedsel/tabak/alcohol
Sommige geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt op of rond de tijd dat u voedsel eet of sommige soorten voedsel met interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol en tabak in combinatie met sommige geneesmiddelen kan ook tot wisselwerkingen leiden. De volgende interacties zijn gekozen op basis van hun potentieel belang en zijn niet noodzakelijkerwijs allesomvattend.

Andere gezondheidsproblemen
De aanwezigheid van andere medische problemen kan uw gebruik van dit geneesmiddel beïnvloeden. Laat uw arts weten of u andere medische problemen hebt, vooral:

Bronchiale astma ? ivermectine kan dit probleem verergeren.

Correct gebruik van Stromectol

ivermectine kunt u het beste één dosis met een vol glas (8 ounces) water innemen op een lege maag (1 uur voor het ontbijt), tenzij anders voorgeschreven door uw arts.

Om uw infectie te verhelpen, neemt u dit medicijn gewoon in. Het kan zijn dat uw arts wil dat u elke 3-12 maanden een andere dosis neemt.

Uw arts kan sommige patiënten met onchocerciasis corticosteroïden (cortisone als geneesmiddel) voorschrijven, vooral kinderen met ernstige symptomen. Dit helpt de ontsteking te verminderen die veroorzaakt wordt door de dood van de wormen. Als uw arts deze twee geneesmiddelen samen voorschrijft, is het belangrijk om samen met ivermectine corticosteroïden in te nemen. Neem ze precies zoals voorgeschreven door uw arts. Sla geen dosering over.

Dosering
De dosering van dit geneesmiddel zal verschillen voor verschillende patiënten. Volg de orders van uw arts of de instructies op het etiket. De volgende informatie bevat alleen de gemiddelde doses van dit geneesmiddel. Als uw dosis anders is, verander die dan niet, tenzij uw arts u dat zegt.

Het medicijn dat u neemt, wordt bepaald op basis van het medicijn. Bovendien hangt het aantal doses dat u per dag neemt, de tijd tussen de doses en de duur van het medicijngebruik af van het medische probleem waarvoor u het geneesmiddel gebruikt.

Opslaan
Bewaar het geneesmiddel in een afgesloten verpakking bij kamertemperatuur, uit de buurt van warmte, vocht en direct licht. Voorkom bevriezing.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bewaar de verouderde medicijnen en medicijnen die niet meer nodig zijn.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van Stromectol

Het is belangrijk dat uw arts uw vooruitgang bij regelmatige bezoeken controleert. Dit is om ervoor te zorgen dat de infectie volledig wordt opgeruimd. Als u onchocerciasis (rivierblindheid) hebt, kan uw arts ook uw ogen door een oogarts (oogarts) laten controleren. Als u een bepaalde vorm van diarree (strongyloidiasis) heeft, kan het zijn dat uw arts drie ontlastingmonsters wil onderzoeken. Dit moet gebeuren over een periode van 3 maanden na de behandeling.

Als uw symptomen verergeren, raadpleeg dan uw arts.

Deze medicatie kan sommige mensen licht in het hoofd maken. Zorg ervoor dat u weet hoe u op dit geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden, machines gaat gebruiken of iets gaat doen dat gevaarlijk kan zijn als u licht in uw hoofd bent. Als deze reacties optreden, raadpleeg dan uw arts.

Vertel de arts die u behandelt dat u dit geneesmiddel gebruikt, voordat u medische onderzoeken laat doen. De resultaten van sommige onderzoeken (bloed- of leveronderzoek) kunnen door dit geneesmiddel worden beïnvloed.

Stromectol bijwerkingen

Naast de nodige effecten kan het geneesmiddel ook enkele ongewenste effecten hebben. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, kan medische hulp nodig zijn als dat wel het geval is.

Author: Muzio Fallaci
Muzio Fallaci
Uroloog-reproducist. Tijdens consulten in apotheek25x8x366.nl 2019 (21 maart 1973 in Rome). Kwalificatie: UNIMI University of Milan, Italian Urologists Association, American Urological Association. Aanvullende kwalificaties in ziekenhuizen: Policlinico di Milano, ASST Grande Niguarda Metropolitana,Voor een lange tijd werkte hij bij het Center for the Protection of Motherhood and Childhood, waar hij adviseerde patiënten verschillende aspecten van de voortplanting en urologie. De arts was toen consultant bij internationale onderzoeksbedrijven op het gebied van urologie. Muzio Fallaci is nu auteur en co-auteur van ongeveer 10 boeken gepubliceerd op de website van de Nationale Bibliotheek voor Italiaanse Geneeskunde. Hij brengt zijn vrije tijd door met zijn familie. Hobby's: volleybal en biljart